Typ10, iedereen online!Typ10 Online is de aanvullende tool bij de werkboeken van Typ10.
De kinderen verhogen hiermee de correctheid en het tempo van het blind typen.
Hun motivatie stijgt door het beloningssysteem van wisselbekers en diamanten.

De verschillende opties in het programma ondersteunen het leerproces en zijn onderverdeeld in verschillende niveaus, dus toepasbaar voor élk kind. De begeleider kan de evolutie van elke leerling van nabij opvolgen. Fouten van de kinderen worden gemakkelijk opgespoord en geanalyseerd. Remediëringsoefeningen, huistaken en meetbare resultaten worden per leerling weergegeven en kunnen ook worden geprint.

 

Typ10 online is onderverdeeld in verschillende tabs:

Profiel
Dit is de startpagina met het overzicht van de behaalde bekers en diamanten. Hier kunnen ook huistaken en berichten met de leerling(en) uitgewisseld worden.

Verhaaltjes
De opdrachten zijn opgebouwd zoals stap 3 uit het werkboek van Typ10.

Oefeningen
Dit is stap 4 van Typ10; de kinderen worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijke beloning te behalen. Na elke oefening kan men de remediëring maken (en printen).

Tempo
De kinderen kunnen hier hun aantal aanslagen per minuut verhogen door gebruik te maken van ritme of muziek.

Hoofdletters
Onder deze tab komen alle combinaties met de Shift-toets, cijferrij, cijferrij met Shift en het numeriek klavier aan bod.

Eigen tekst
Hier kunnen de leerlingen naar hartenlust teksten invoeren en overtypen. Eveneens kan de leerkracht eigen teksten invoeren via het beheer, zodat de leerlingen specifieke opdrachten kunnen maken.

Snelheid
Uiteraard mag er ook af en toe gespeeld worden met typspelletjes.

Trofeeënkast
Hier ziet de leerling zijn/haar behaalde bekers en diamanten over heel Typ10 online. Dit is te printen tot een Typ10 online diploma.

Handleiding
Heeft men vragen bij een bepaalde oefening kan men altijd beroep doen op de handleiding.

Beheer
Het beheer is alleen toegankelijk voor de lesgever. Hierin kan men eigen teksten ingeven en het volledige profielbeheer doen. Men kan groepen (klassen) maken, opties aanpassen per groep of per leerling, foutenanalyses maken, het leerproces opvolgen en meetbare cijfers printen.

Heb je de Typ10 cursus gevolgd bij een erkende trainer en wil je nog een jaartje langer online oefenen? Dat kan! Voor slechts €50 wordt je licentie voor een jaar verlengd. Indien gewenst kan je zelfs een afspraak maken met een Typ10 trainer om een tussentijdse specifieke opvolging te krijgen. Klik hier om je verlenging aan te vragen. Na ontvangst van je betaling krijg je op het opgegeven mailadres je inlogcode.

Login TTO

typ10 logo

typ10 typen
typ10 typen


C&Explore