Typ10 bij de therapeut...

Met Typ10 kan je als therapeut aan de slag met kinderen die baat hebben bij het leren blind typen om een problematiek op te vangen of een sterkte uit te bouwen.
Door je therapeutische inzichten in het motorisch leren van kinderen kan je, zelfs in een (klein) groepsverband, zeer individueel werken. Zo kan elk kind op zijn leertempo de vaardigheid blind typen onder de knie krijgen. In 10 lessen leren de kinderen blind typen en kennen ze een volledig toetsenbord uit het hoofd. Meer info over de inhoud van de methode vind je onder het tabblad “Methode”.

Typ10 kan makkelijk in een therapeutische setting gebruikt worden. We denken daarbij aan volgende aanmeldingen:

* Kinderen met fijnmotorische problemen hebben het vaak moeilijk om te schrijven. Hoewel ze weten wat ze willen schrijven, schiet de schrijfmotoriek tekort en krijgen ze hun gedachten moeilijk op papier. Werken op een computer zou een hulp kunnen zijn, maar daarvoor moeten ze blind kunnen typen.

* Kinderen met dyslexie mogen in de klas vaak gebruik maken van speciale softwareprogramma’s zoals Sprint. Dat kan echter alleen als ze blind kunnen typen.

* Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie of lateralisatieproblemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag. De tijdsdruk en het behalen van een bepaald aantal aanslagen per minuut vormen voor hen een te hoge drempel tijdens het leerproces. Typ10 is voor hen een geschikte oplossing.

* Kinderen die een grote nood hebben aan structuur zoals kinderen met ASS, ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.

* Blind kunnen typen is een vaardigheid die een grote meerwaarde betekent in onze technologische maatschappij. Het kunnen werken met een computer is als volwassene vaak een must. Ook voor alle andere kinderen is Typ10 dus een mooie kans.

We bewaken heel erg de kwaliteit van ons programma. Daarom verwachten we dat elke therapeut die met Typ10 wil werken onze opleiding volgt. Deze interactieve dagcursus van 9u tot 15u15 introduceert u in de wereld van Typ10. De cursus is praktijkgericht en maakt ruimte voor al uw vragen en opmerkingen. Hierna kunt u dadelijk aan de slag!

De prijs voor deze cursus bedraagt €440 per persoon. Broodjesmaaltijd, drank en de didactische map zijn hierbij inbegrepen.

Klik hier voor meer info over trainingscursussen of de aankoop van online profielen.

Login TTO

typ10 logo

typ10 typen
typ10 typen


C&Explore