Therapeuten

Typ10 kan in een therapeutische setting gebruikt worden, zowel in een één op één situatie als in groepsverband. Onder andere ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten kunnen Typ10 inzetten

Kinderen met fijnmotorische problemen hebben vaak veel moeite met schrijven.  Ze weten wat ze willen schrijven, maar krijgen hun gedachten moeilijk op papier. Werken met een computer kan een oplossing bieden, blind typen maakt dit vele malen makkelijker. 

Kinderen met dyslexie mogen vaak in de klas gebruik maken van speciale softwareprogramma’s (bijv. 'Sprint'), men moet hiervoor echter blind kunnen typen.

Kinderen met psychomotorische problemen zoals DCD, dyspraxie en lateralisatie-problemen kunnen (vaak) niet met een klassieke dactylo methode aan de slag aangezien de snelheid (aanslagen per minuut) en de tijdsdruk een drempel vormen in het leerproces.

Kinderen met een grote behoefte aan structuur zoals kinderen met ASS en ADHD zijn gebaat bij de unieke aanpak van Typ10.

Ook voor alle andere kinderen is blind kunnen typen een belangrijke vaardigheid. Het is essentieel voor iedereen die studeert of werkt!

Door gebruik te maken van uw therapeutische inzichten in het motorisch leren bij kinderen kan u, zelfs in een (klein) groepsverband, differentiëren zodat elk kind op zijn tempo kan leren blind typen.

In 10 lessen leren de kinderen blind typen en kennen ze een volledig toetsenbord van buiten. De opbouw van de lessen, leert men in de trainingscursus (dagcursus)