Hoe werkt Typ10?

Om het typen zo goed mogelijk aan te leren worden alle leerkanalen gelijktijdig aangesproken. Er wordt o.a. gewerkt met verschillende kleuren, figuren, verhaaltjes, spellen en invuloefeningen. Het kind leert eerst de letters en letterposities automatiseren, daarna volgt de uitvoering (motorisch).

Blind typen wordt vinger voor vinger aangeleerd met Typ10. Dat wil zeggen; iedere les krijgt men 1 of 2 nieuwe groepjes toetsen aangeleerd die bij een bepaalde vinger horen.  Deze groepen worden verticaal aangeleerd. In elke les komen de volgende 4 stappen aan bod:

Stap 1
De positie van de letters op het toetsenbord kennen.
Letters zoeken op het toetsenbord. Doorlopen van de letterposities. Stickers plaatsen op toetsen.

Stap 2
Kennismaken met nieuwe letters en letterkoppelingen.
Kennis (cognitief) overbrengen op een speelse manier waarbij de inhoud gekoppeld is aan Typ10.

Stap 3
Het visueel en visuomotorisch voorstellingsvermogen.
Oefenen a.d.h.v. verhaaltjes met  kernwoorden die tijdens de les worden aangeleerd.

Stap 4
Blind Typen.
Uitvoeren van opdrachten en huiswerk. Huiswerkondersteuning / controle per e-mail.