Groepslessen

De cursus bestaat uit tien lessen. Het blind typen wordt op een speelse manier aangeleerd zodat de kinderen gemotiveerd blijven. Thuis oefenen de leerlingen zodat het motorisch leren stap voor stap geautomatiseerd wordt. De ouders spelen hierin een belangrijke rol en worden ook betrokken.

De eerste vijf lessen werken we alleen met een toetsenbord. Vanaf les 6 mogen de leerlingen zelf een laptop meenemen om zo uitgebreider te kunnen oefenen.

Onze groepjes bestaan uit maximaal 9 leerlingen.
De prijs voor de 10 lessen bedraagt €190 p.p. didactisch materiaal inbegrepen.
In bepaalde gevallen is een financiering mogelijk.
U kan zich hieronder inschrijven voor de volgende groepslessen.

*andere cursussen worden later georganiseerd in en buiten de scholen

Groepsles Typ10.nl

Nederland